West Tasmania (31 of 40)

Tasmania_Strahan_GordonRiver_1793_800px

Cruise on the Gordon River