West Tasmania (30 of 40)

Tasmania_Strahan_GordonRiver_1789_800px

Cruise on the Gordon River