West Tasmania (29 of 40)

Tasmania_Strahan_GordonRiver_1787_800px

Cruise on the Gordon River