West Tasmania (28 of 40)

Tasmania_Strahan_GordonRiver_1780_m_4_800px

Cruise on the Gordon River