West Tasmania (20 of 40)

Tasmania_Strahan_GordonRiver_1779_800px

Cruise on the Gordon River