West Tasmania (27 of 40)

Tasmania_Strahan_GordonRiver_1776_800px

Cruise on the Gordon River