West Tasmania (26 of 40)

Tasmania_Strahan_GordonRiver_1775_800px

Cruise on the Gordon River