West Tasmania (25 of 40)

Tasmania_Strahan_GordonRiver_1773_800px

Cruise on the Gordon River