West Tasmania (23 of 40)

Tasmania_Strahan_GordonRiver_1770_800px

Cruise on the Gordon River