West Tasmania (22 of 40)

Tasmania_Strahan_GordonRiver_1769_m_800px

Cruise on the Gordon River