West Tasmania (21 of 40)

Tasmania_Strahan_GordonRiver_1765_800px

Cruise on the Gordon River